КОНТАКТ

Назив организације: Радост на дар

Број телефона: +381 60  64 33 881

Адреса: Саве Ковачевића 18, Сланци

Општина: Палилула, 11215 Београд

Електронска пошта: radostnadar@gmail.com

ПИБ: 112428594

Матични број: 28321139